Na temelju čl. 5 i 6. Pravilnika o autobusnim kolodvorima (Narodne novine br. 57/2018.) LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Komolac, Ogarići 12, OIB: 36411681446, koje zastupa član Uprave – direktor Franko Mekišić, kao vlasnik Autobusnog kolodvora Dubrovnik, dana 16. siječnja 2023. godine donosi

CJENIK USLUGA AUTOBUSNOG KOLODVORA

Preuzmi

1. PRISTAJANJE I OTPREMA AUTOBUSA

1.1. Unutarnji linijski promet

EUR

HRK

strelica

EUR

1,79

HRK

13,50

za svaki dolazak/odlazak autobusa

1,79

13,50

strelica

EUR

1,99

HRK

15,00

za tranzitne autobusne linije

1,99

15,00

1.2. Međunarodni linijski promet

EUR

HRK

strelica

EUR

1,99

HRK

15,00

za svaki dolazak/odlazak autobusa

1,99

15,00

strelica

EUR

1,99

HRK

15,00

za tranzitne autobusne linije

1,99

15,00

1.3. Povremeni prijevoz

EUR

HRK

strelica

EUR

1,99

HRK

15,00

u unutarnjem prometu za svaki dolazak/odlazak autobusa ili prijevoz u tranzitu

1,99

15,00

strelica

EUR

1,99

HRK

15,00

u međunarodnom povremenom prometu za svaki dolazak/odlazak autobusa ili prijevoz u tranzitu gdje se jedna destinacija nalazi u inozemstvu

1,99

15,00

2. KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA ZA PARKIRANJE AUTOBUSA

2.1. Parkiranje autobusa koji prometuju na redovnim linijama

EUR

HRK

strelica

EUR

1,33

HRK

10,00

za parkiranje autobusa do dva sata (po satu)

1,33

10,00

strelica

EUR

2,65

HRK

20,00

za parkiranje preko dva sata do kraja dana (po satu)

2,65

20,00

strelica

EUR

13,27

HRK

100,00

paušalni iznos za dnevnik najam parkirališnog mjesta po (1) autobusu

13,27

100,00

2.2. Za parkiranje autobusa koji ne prometuju na redovnim linijama

EUR

HRK

strelica

EUR

39,82

HRK

300,00

paušalni iznos dnevno

39,82

300,00

3. PRODAJA VOZNIH KARATA

3.1. Za usluge prodaje voznih karata autobusni kolodvor naplaćuje od prijevoznika proviziju od pune cijene karte u postotnom iznosu

%

strelica

%

9%

za redovne unutarnje autobusne linije

9%

strelica

%

9%

za redovne međunarodne autobusne linije

9%

strelica

%

3%

za prodaju mjesečnih karata

3%

4. KOLODVORSKA USLUGA

4.1. Autobusni kolodvor na ime kolodvorske usluge (za informacije, rad prometne službe, korištenje prostora, čekaonice, održavanje, rasvjeta, čišćenje i pranje) naplaćuje od putnika iznos od:

EUR

HRK

strelica

EUR

0,40

HRK

3,00

za unutarnje autobusne linije

0,40

3,00

strelica

EUR

0,93

HRK

7,00

za međunarodne autobusne linije

0,93

7,00

strelica

EUR

0,27

HRK

2,00

peronska karta

0,27

2,00

strelica

EUR

2%

HRK

2%

za mjesečne karte postotak od cijene karte

2%

2%

5. OŠTEĆENJE I ONEČIŠĆENJE PROMETNIH POVRŠINA

5.1. Za oštećenja ili onečištenja autobusnog kolodvora pogonskim gorivom ili mazivom od prijevoznika se naplaćuje naknada

EUR

HRK

strelica

EUR

39,82

HRK

300,00

Za oštećenja ili onečištenja autobusnog kolodvora pogonskim gorivom ili mazivom od prijevoznika se naplaćuje naknada

39,82

300,00

strelica

EUR

39,82

HRK

300,00

Za namjerno izbacivanje otpadaka iz autobusa na prometne površine i parkiralište prijevozniku se naplaćuje naknada

39,82

300,00

6. REZERVACIJA I ČUVANJE MJESTA U AUTOBUSU

6.1. Za izvršenu rezervaciju mjesta u autobusu (obilježavanje mjesta) autobusni kolodvor naplaćuje putniku iznos od:

EUR

HRK

strelica

EUR

0,53

HRK

4,00

za unutarnji linijski prijevoz

0,53

4,00

strelica

EUR

0,66

HRK

5,00

za međunarodni linijski prijevoz

0,66

5,00

strelica

EUR

1,33

HRK

10,00

za čuvanje mjesta u autobusu i rezervaciju mjesta na poseban zahtjev putnika putem telefona, telefaxa, e-poštom ili usmeno

1,33

10,00

7. IZDAVANJE POTVRDE O CIJENI VOZNE KARTE

7.1. Za izdavanje potvrde o cijeni vozne karte, autobusni kolodvor naplaćuje od putnika:

EUR

HRK

strelica

EUR

0,00

HRK

0,00

za potvrdu uz predočenje vozne karte kupljene na blagajni autobusnog kolodvora

0,00

0,00

strelica

EUR

2,65

HRK

20,00

za potvrdu o cijeni bez predočenja vozne karte

2,65

20,00

strelica

EUR

35,84

HRK

270,00

cijene više različitih karata ispisane na memorandumu autobusnog kolodvora, bez predočenja voznih karata

35,84

270,00

strelica

EUR

2,65

HRK

20,00

potvrda o cijeni mjesečne vozne karte, bez predočenja karte

2,65

20,00

strelica

EUR

0,00

HRK

0,00

potvrda o ne prometovanju ili zakašnjenju redovnih autobusnih linija uz predočenje vozne karte

0,00

0,00

8. POHRANA I ČUVANJE PRTLJAGE PISMA I PAKETA

8.1. Za pohranu i čuvanje prtljage autobusni kolodvor naplaćuje za svaki započeti sat naknadu i to:

EUR

HRK

strelica

EUR

0,66

HRK

5,00

za putničku prtljagu (putna torba, kovčeg i sl.) do ---- kg, po satu

0,66

5,00

strelica

EUR

0,66

HRK

5,00

za aparate, strojeve i druge veće predmete preko ---- kg, po satu

0,66

5,00

Za preuzetu prtljagu,autobusni kolodvor jamči do 66,36€ (500,00HRK)vrijednosti prtljage.

8.2. Za pohranu i čuvanje pisma, paketa, prtljage bez putnika te ostalih većih predmeta koje dostavljaju prijevoznici kao treće osobe, naplaćuje se dnevna naknada i to.

EUR

HRK

strelica

EUR

2,65

HRK

20,00

za pisma (manje i veće koverte)

2,65

20,00

strelica

EUR

3,98

HRK

30,00

manji paketi (auto dijelovi, tiskani materijal i sl.)

3,98

30,00

strelica

EUR

6,64

HRK

50,00

veći paketi (televizori, radio aparati, linije, gume i sl.)

6,64

50,00

Za preuzetu obavezu, autobusni kolodvor jamči do 66,36€ (500,00 HRK) vrijednosti pisama i paketa. Autobusni kolodvor ne jamči za oštećenja stvari do koje nije došlo nestručnom manipulacijom djelatnika autobusnog kolodvora. Autobusni kolodvor ne jamči za dragocjenosti i novac.

9. UPORABA SANITRARNOG ČVORA

9.1. Uporaba sanitarnog čvora

EUR

HRK

strelica

EUR

1,00

HRK

7,53

korištenje javnog WC-a

1,00

7,53

10. UPORABA TELEFONA I RAZGLASNIH UREĐAJA

Za obavljanje telefonskih razgovora telefonom autobusnog kolodvora i korištenje telefax uređaja korisnicima se obračunava cijena prema tarifi davatelja telekomunikacijskih usluga. Za obavljanje službenih telefonskih razgovora koje vrši osoblje prijevoznika (predstavnici, vozno osoblje) naknada iz stavka 1. ovog članka uvećava se za 20%.

10.1. Uporaba telefona i razglasnih uređaja

EUR

HRK

strelica

EUR

1,33

HRK

10,00

Za korištenje razglasnih uređaja, odnosno objavljivanje poziva razglasnom korisnik plaća naknadu za svakih deset riječi

1,33

10,00

Za obavljanje telefonskih razgovora telefonom autobusnog kolodvora i korištenje telefax uređaja korisnicima se obračunava cijena prema tarifi davatelja telekomunikacijskih usluga. Za obavljanje službenih telefonskih razgovora koje vrši osoblje prijevoznika (predstavnici, vozno osoblje) naknada iz stavka 1. ovog članka uvećava se za 20%. Naknada iz prethodnog stavka se ne odnosi na reklamne poruke.

11. PARKIRANJE OSOBNIH AUTOMOBILA NA POSEBNO OZNAČENIM MJESTIMA

11.1. Parkiranje osobnih automobila na posebno označenim mjestima

EUR

HRK

strelica

EUR

0,66

HRK

5,00

za svaki započeti sat

0,66

5,00

strelica

EUR

3,32

HRK

25,00

za cjelodnevno parkiranje (dnevna karta)

3,32

25,00

Cijene usluga iz točke 1,2,3 i 10 se uvećavaju za PDV. Cijene ostalih usluga/naknada imaju uključen PDV.Ovaj Cjenik stupa na snagu 16. siječnja 2023. godine čime prestaje važiti prethodni, a objaviti će se na web stranici autobusnog kolodvora. Cijene su iskazane fiksnim tečajem 1 EUR = 7,53450 HRK.